RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
  • Članak:Utaja poreza
  • Stranica:115.
  • Autor/i:Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.

Sažetak:

Svaka država radi financiranja svojih javnih potreba zakonima propisuje koji porez se plaća, tko ga je dužan platiti i način odnosno rokove plaćanja poreza. Razlika između propisanog poreza odnosno poreza koji je trebao biti plaćen u skladu sa zakonima i propisima i poreza koji se stvarno naplati definira se kao porezni jaz. Plaćanje poreza je temeljno načelo poštenog tržišnog natjecanja.

  1. Uvod
  2. Kaznena odgovornost za utaju poreza i drugih davanja
  3. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)