RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
 • Članak:Građenje prema novom Zakonu
 • Stranica:141.
 • Autor/i:Ivica ROVIS, dipl. iur.

Sažetak:

Dana 1. listopada 2007. stupio je na snagu Zakon o prostornom uređenju i gradnji (Nar. nov., br. 76/07. – dalje: Zakon). Ovim Zakonom povezane su dvije materije u jedinstven sustav. Upravna područja prostornog uređenja i gradnje koja su bila uređena odvojenim propisima, i to Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji, objedinjena su u novom Zakonu, a uvedena je i urbana komasacija kao instrument kojim se omogućuje uređenje građevinskog zemljišta. Velik interes javnosti izazvao je podatak da za izgradnju građevina određenih Zakonom ne će više biti potrebna lokacijska i građevinska dozvola te da uporabna dozvola nije potrebna za određene vrste građevina. Naglasak je na bržem i jednostavnijem upravnom postupku od dosadašnjeg postupka izdavanja lokacijske odnosno građevinske dozvole.

 1. Uvod
 2. Novi pojmovi i instrumenti provedbe Zakona
 3. Izgradnja građevina
 4. Jednostavne građevine
 5. Građenje u građevinskom području
 6. Obveza prodaje zemljišta
 7. Uporaba građevina i uporabna dozvola
 8. Što donose prijelazne i završne odredbe Zakona
 9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima (1)