RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pri sklapanju ugovora o radu može se ugovoriti probni rad, koji ne smije trajati duže od šest mjeseci. Tako glasi odredba čl. 31. Zakona o radu (proč. tekst). Probni rad, dakle, može trajati i kraće od 6 mjeseci, a određuje se prema okolnostima i specifičnosti radnoga mjesta.

Probni rad može se ugovoriti samo pri zasnivanju radnog odnosa, ali ne i tijekom trajanja radnog odnosa pri sklapanju izmijenjenoga ugovora o radu. O tome pročitajte u odluci Županijskoga suda u Varaždinu.

Raskidni uvjet kao institut obveznoga prava ne bi bio u skladu s naravi ugovora o radu, a s obzirom na to da postoje i drugi instrumenti i načini prestanka ugovora o radu predviđeni Zakonom o radu, prije svega otkaz ugovora.

Vrhovni sud RH ipak dopušta da se raskidni uvjet unese i u ugovor o radu u slučaju kada se sklapa s radnikom koji treba položiti odgovarajući ispit, pa ako ga ne položi u ugovorenom roku, da ugovor o radu prestaje samim neispunjenjem uvjeta i prema tome poslodavac ne treba otkazati ugovor da bi isti prestao.

Za prestanak ugovora o radu navršenjem 65 godina života i 20 godina staža osiguranja potrebno je da se oba uvjeta ispune kumulativno. To znači da nije dovoljno da radnik (radnica) ima 40 godina staža osiguranja, ako još nije navršio (la) 65 godina života. O tome odluka Županijskog suda u Varaždinu.

O svemu tome pišemo u nastavku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)