RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Objavljen je novi Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu (Nar. nov., br. 80/07. - dalje: Pravilnik). Tim je Pravilnikom uređeno što treba učiniti poslodavac kada šalje radnika na rad, stručno usavršavanje, obrazovanje ili na službeni put u inozemstvo, a što u tim slučajevima trebaju učiniti sami osiguranici, obrtnici, obrtu slične djelatnosti te osiguranici koji borave u inozemstvu po privatnom poslu, a sve u svrhu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu. Pravilnikom je uređeno i kako i pod kojim uvjetima se ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u inozemstvu.

  1. Koji osiguranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje mogu ostvariti pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu
  2. Što treba učiniti osiguranik odnosno poslodavac za radnika prije odlaska na rad ili stručno usavršavanje u inozemstvo
  3. Zdravstvena zaštita u inozemstvu osiguranika koji je upućen na službeno putovanje
  4. Osiguranici koji borave u inozemstvu zbog privatnog posla
  5. Plaćanje posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)