RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 11.2007
  • Članak:Upravni protiv nadzornih odbora
  • Stranica:159.
  • Autor/i:Dragan TOMAŠEVSKI, dipl. oec. i steč. uprav.

Sažetak:

Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima koje su usvojene na posljednjem zasjedanju Sabora uvedeno je pravo da skupština društva statutom može odrediti da društvo umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor. Uvodi se, dakle, izbor ustroja vođenja poslova društva koje, kao i dosad, može imati upravu i nadzorni odbor ili se može uvesti "monistički" ustroj koji nema podjelu rukovodstva na upravni i nadzorni odbor kao zasebna tijela, već njihove uloge objedinjuje jedinstveni upravni odbor. O toj novosti pišemo u nastavku članka.

  1. Pristup
  2. Želje i stvarnost
  3. Izgubljeno u prijevodu
  4. Uloga neizvršnih direktora
  5. Što je s neizvršnim direktorima u hrvatskoj korporativnoj praksi?

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)