RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proteklo je četiri godine od zadnje promjene Zakona o trgovačkim društvima, ova zadnja čini petu intervenciju u taj Zakon, uključujući Vjerodostojno tumačenje Hrvatskog državnog sabora odnosno Ustavnog suda Republike Hrvatske. Promjene su opsežne i obuhvaćaju 174 članka. Od brojnih promjena nisu sve jednako bitne. Naime neke su promjene terminološke naravi, a druge donose bitnije izmjene u poslovanju trgovačkih društava. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen je u Nar.nov. br., 107. do 19. listopada 2007., a, većina izmjena stupa na snagu 1. travnja 2008. osim odredbi čl. 142. Zakona o izmjenama kojima se dodaju potpuno novi članci ZTD-a (549.a. do 549.k.) što uređuju pitanje prekograničnih spajanja i pripajanja, a koji će stupiti na snagu danom prijama Hrvatske u Europsku uniju. Neke od promjena ne mogu se primjenjivati dok se ne donesu drugi propisi, kao što je onaj o poreznom broju. Čini se da je bitna novost ZTD-a uvođenje upravnoga odbora kao novoga tijela društva i obveza trgovačkih društava da se financijska izvješća, ponovno, dostavljaju u sudski registar. U ovom članku izlažemo bitnije promjene Zakona s težištem na ekonomskim i poslovnim odnosima društva i njegovih članova odnosno društva s institucijama u okolini.

  1. Razvrstavanje društava i porezni broj, objava podataka na internet stranicama
  2. Financijska izvješća trgovačkih društava
  3. Promjene ZTD-a u području dioničkog društva
  4. Promjene iz područja društava s ograničenom odgovornošću
  5. Prekogranična pripajanja i spajanja
  6. Stupanje na snagu izmjena ZTD-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)