RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proračunski procesi planiranja, izvršavanja, računovodstvenog evidentiranja i izvješćivanja nezamislivi su bez potpune primjene proračunskih klasifikacija. Za te potrebe trebao se donijeti odgovarajući pravilnik koji je provedbeni propis Zakona o proračunu. Autorica članka piše o tom novom pravilniku, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama. Donosi li što novo? Naime, proračunske klasifikacije se već primjenjuju i o njima je već pisano u našem časopisu.

  1. Uvod
  2. Osnovne definicije
  3. Organizacijska klasifikacija
  4. Programska klasifikacija
  5. Funkcijska klasifikacija
  6. Ekonomska klasifikacija
  7. Lokacijska klasifikacija
  8. Izvori financiranja
  9. Shematski prikazi primjene klasifikacija

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)