RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor je na sjednici 3. listopada 2007. usvojio novi Zakon o javnoj nabavi s primjenom od 1. siječnja 2008. Novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07.) omogućuje u prvom redu znatno brži i učinkovitiji postupak pravne zaštite u odnosu na dosadašnja zakonska rješenja te kontrolu postupaka nabave u svim stadijima postupka nabave, od dana donošenja odluke o početku postupka javne nabave do sklapanja ugovora.

  1. Uvod
  2. Opći pregled novosti
  3. Usporedni prikaz odredaba važećeg zakona o javnoj nabavi s odredbama pravne zaštite u novom zakonu, razlike i sličnosti
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)