RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Odredba "ključ u ruke" u širokoj je uporabi u poslovnoj praksi, i to kao posebna oznaka ugovora o građenju. Hrvatsko pravo je jedno od rijetkih (ako ne i jedino) koje je tu klauzulu pretočilo u zakonski tekst. Ta je klauzula uvrštena već u Zakon o obveznim odnosima iz 1978., a sada i u novi ZOO iz 2006. (Nar. nov., br. 35/05.). Nažalost, ni u jednom od tih zakona opis i sadržaj te klauzule ne odražava shvaćanje iste kako se ona primjenjuje i razumijeva u međunarodnoj poslovnoj praksi

  1. Ugovori "ključ u ruke" u engleskom i američkom pravu
  2. Ugovori "ključ u ruke" u međunarodnim vodičima
  3. Ugovori "ključ u ruke" u međunarodnoj poslovnoj praksi
  4. Odstupanja u praksi
  5. Ugovori "ključ u ruke" prema ZOO-u
  6. Ugovori "ključ u ruke" prema Posebnim uzancama
  7. Prvi prijedlog definicije ugovora "ključ u ruke"
  8. Drugi razlozi za ugovaranje "ključ u ruke"?
  9. Ugovaranje cijena bez mjerenja izvedenih količina
  10. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)