RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ustavno pravo na zdrav život te srodna prava (povezana sa zaštitom okoliša i dr.) u ovom članku razmatrana su na razini normativnog okvira hrvatskog prava, usporednih ustavnih tekstova šest zemalja te domaće ustavnosudske prakse. Ako se ostvarivanjem prava na zdravstvenu zaštitu i drugih srodnih socijalnih prava tek podupire ostvarivanje prava na zdrav život te ako je zdrav okoliš tek jedan od elemenata prava na zdrav život, u ovome članku se raščlanjuje pitanje što se nalazi u "preostalom" dijelu sadržaja prava na zdrav život?

  1. Uvod
  2. Pravo na zdrav život i srodna prava u nekoliko usporednih ustavnih tekstova
  3. Članak 69. Ustava Republike Hrvatske u ustavnosudskoj praksi
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)