RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo pristupa sudu prema čl. 29. Ustava RH podrazumijeva da svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o optužbi zbog kažnjivog djela. Ustav jamči u čl. 18. i pravo na žalbu protiv pojedinačnih pravnih akata donesenih u postupku prvog stupnja pred sudom ili drugim ovlaštenim tijelom. Nema, međutim, ustavne garancije za pobijanje sudskih odluka donesenih u drugom stupnju, pa o volji zakonodavca ovisi hoće li omogućiti strankama da pobijaju i te odluke.

  1. Opće napomene o reviziji protiv presude
  2. Zakonske odredbe o reviziji po dopuštenju drugostupanjskog suda
  3. Neka pitanja koja su razmatrana u sudskoj praksi
  4. Postupak u povodu izvanredne revizije nakon odluke Ustavnog suda br. U- III-2838/2006

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)