RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti ima dvojaku zadaću. To je s jedne strane trećim oštećenim osobama (tj. žrtvama u prometu) pružiti maksimalnu imovinskopravnu zaštitu, ali s druge strane, zaštititi i odgovornu osobe od svoje imovinskopravne odgovornosti za štetu koju je motornim vozilom u pogonu prouzrokovala tim trećim osobama. Posljedica ovoga je obveza osiguratelja koja postoji samo ako postoji i odgovornost njegova osiguranika. Tako osiguranje zamjenjuje građanskopravnu odgovornost osiguranika prema trećima, čineći izvjesnijim i djelotvornijim ostvarivanje prava oštećenih na naknadu štete.

  1. Uvod
  2. Sustav neograničenog pokrića
  3. Sustav ograničenog pokrića
  4. Limit ograničenog pokrića po Zakonu o obveznim osiguranjima u prometu
  5. Pitanja koja se pojavljuju u vezi s ograničenim pokrićem
  6. Zaštita trećih od neosiguranih i nepoznatih motornih vozila
  7. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)