RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Ovaj članak je podijeljen u tri dijela. Nakon uvodnog dijela u kojem autor pojašnjava normativni temelj naslovnog pitanja slijedi razmatranje pravnog instituta noćnog rada. Taj se, drugi dio odnosi se na određenje noćnog rada, apsolutnu i relativnu zakonsku zabranu noćnog rada, obvezu savjetovanja prije uvođenja takvog rada i pravo na povećanu plaću radnika. U posljednjem se dijelu ukazuje se na mogućnost podizanja tužbe radi isplate za noćni rad, razmatra se sadržaj takve tužbe i daje ogledni primjerak iste.

  1. Uvod
  2. Noćni rad prema Zakonu o radu
  3. Tužba radi isplate noćnog rada
  4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)