RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Upute za sastavljanje temeljnih financijskih izvješća, poreznih prijava, obračuna članarina i doprinosa trgovačkih društava i obrtnika dobitaša za 2007. godinu. Iako tijekom godine uprave društava sastavljaju financijska izvješća za međurazdoblje radi praćenja i ostvarenja planirane poslovne politike te provedbe korekcija radi postizanja što boljeg financijskog uspjeha, ipak se najpotpunije i konačno izvješće izrađuje na kraju godine, s datumom 31. prosinca. Ono je temelj za utvrđivanje konačnih poreznih i drugih obveza, ali i za ispunjenje očekivanja vlasnika kapitala - dioničara i članova društva, koja se sastoje u rasporedu dividende, odnosno dobitka u njihovu korist. Očekivanja od računovođe su golema. Povjerenje u ispravnost obračuna proizlazi iz njegove stručnosti i moralne odgovornosti. Stručna odgovornost temelji se na izvrsnom poznavanju računovodstvene teorije i nužnosti dobrog poznavanja propisa o vođenju računovodstva i financijskog izvješćivanja. Sve to prate i porezi koji rizik pogreške kažnjavaju. Moralna odgovornost je vezana za istinito i pošteno iskazivanje činjenica proizašlih iz financijskog rezultata, imovine, obveza i kapitala. Najgore što se zamisliti može je uljepšavanje slike stanja i uspjeh u odnosu na lošu stvarnost. Korisnici informacija donosit će pogrešne odluke i prosudbe, što može dovesti upravu i računovođu do krivične odgovornosti zbog prevare ili izazivanja štete. S obzirom na razdoblje koje je pred nama, podsjećamo na ključne datume koji određuju rokove za predaju određenih izvješća odgovarajućim institucijama. Zakonsko uređenje sastavljanja financijskih izvješća za 2007. je vrlo šaroliko. Što se tiče strukture izvješća, pravila priznavanja i vrednovanja te za konskog temelja postupa se prema (sada već) starom Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 146/05.) koji se primjenjuje do 31. prosinca 2007. Što se tiče oblika i sadržaja financijskih izvješća koji se sastavljaju za potrebe poduzetnika i tu nema promjene. Nova je godišnja Prijava poreza na dobit (obrazac PD) za 2007. zbog toga što je dopunjena s nekoliko pozicija koje se odnose na poticaje ulaganja i znanstvena istraživanja, razvoj i obrazovanje. Promjenu obrasca PD Porezna uprava - Središnji ured nije pravodobno obavio pa moramo izraziti naše nezadovoljstvo tom činjenicom. Kako će postupiti poduzetnici koji žele u siječnju predati Prijavu poreza na dobitak i promijeniti svotu predujma? To neće moći učiniti sve dok se ne objavi novi PD obrazac. Zbog te nemogućnosti se u ovom broju časopisa nisu mogli dati ni naputci za tu problematiku. Ocijenili smo da bi prikaz nepotpunog i nevažećeg obrasca mogao stvoriti zabune, odnosno privid kako je sve u redu, a na žalost nije tako. Nadamo se da će čitatelji imati razumijevanja i za našu poziciju. Vjerujemo da će ipak biti sve spremno za objavu u br. 2/08, osim ako će se čekati na novog ministra financija da donese izmjene Pravilnika o porezu na dobit.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)