RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Srednji i veliki poduzetnici sastavljaju “prošrenu”shemu bilance čje su pozicije propisane č. 1. Odluke o obliku i sadržju financijskih izvješaja. Podsjećmo: Vrednovanje imovine, obveza i kapitala kod srednjih poduzetnika provodi se u skladu sa starim MRS-ovima osim ako su donijeli odluku da će primjenjivati MSFI-e zajedno s revidiranim MRS-ovima. Veliki poduzetnici primjenjuju MSFI-e!Bilanca se mož popuniti: u kunama i lipama, samo u kunama ili u tisućma kuna. Poduzetnici koji će popunjavati samo u kunama ili u tisućma kuna trebaju to vidljivo napomenuti na samom obrascu bilance i u bilješkama uz financijska iz vješća. U nastavku dajemo samo kratke napomene za popunjavanje bilance, koristeći pritom RRiF-ovu tiskanicu “B”.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)