RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Investicijski fondovi i društva za upravljanje investicijskim fondovima imaju obvezu izrade i podnošenja godišnjih financijskih izvješća. Financijska izvješća investicijskih fondova propisala je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) koja su objavljena u Pravilniku o sadržaju izvješća dioničara i imatelja udjela u fondu. Pravilnikom je utvrđen sadržaj i oblik financijskih izvješća investicijskog fonda. No, Pravilnikom nisu utvrđena financijska izvješća društva za upravljanje investicijskim fondom. Smatramo da društvo za upravljanje investicijskim fondovima sastavlja financijska izvješćatih fondova sukladno navedenom Pravilniku, a financijska izvješća društva za upravljanje fondovima sastavljaju kao svaki veliki poduzetnik iz čl. 18. st. 3. Zakona o računovodstvu.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)