RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  1. Pokriće gubitka trgovačkog društva iz temeljnoga kapitala
  2. Otpis sitnog inventara

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)