RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prava državnih službenika i namještenika, kao što su: pravo na isplatu jubilarne nagrade, novčane pomoći, dnevnice za vrijeme službenog putovanja, te pravo na dodatak za rad na terenu, nisu prava koja su propisana zakonom, već su to prava koja pripadaju službeniku i namješteniku na temelju Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. O tim pravima, uz uvažavanje promjena koje su usvojene tijekom 2007., pročitajte u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Pravo na isplatu jubilarne nagrade
  3. Novčana pomoć u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana, nastanka teške invalidnosti i radi kupnje medicinskih pomagala i lijekova
  4. Službeno putovanje i pravo na dnevnicu
  5. Rad na terenu i pravo na dodatak za rad na terenu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)