Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava
Stranica:
91.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se razmatraju neke osobitosti poslovnih događaja koji bitno određuju sadržaj i strukturu godišnjih financijskih izvješća trgovačkih društava i fizičkih osoba koje se bave prijevozom, a plaćaju porez na dobitak. Članak se bavi poreznim i računovodstvenim osobitostima javnoga cestovnog prijevoza putnika i robe. Razmatra se poslovanje trgovačkih društava i fizičkih osoba (koje plaćaju porez na dobitak) koje se bave pružanjem usluga prometa na tržištu a ne za vlastite potrebe.
  1. Uvod
  2. Uvjeti za obavljanje prijevozničkih djelatnosti
  3. Licencije za prijevozničku djelatnost u cestovnom prometu
  4. Knjigovodstvo ulaganja trgovačkog društva u vozila
  5. Porezni status prijevozničkih usluga
  6. Završna knjiženja
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti