Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Oporezivanje igara na sreću i zabavnih igara
Stranica:
24.
Autor/i:
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: