Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC
Sažetak:
Poljoprivredna djelatnost ima brojne osobitosti koje ju razlikuju od nekih drugih djelatnosti, kako po tehnologiji rada tako i po metodama i tehnikama računovodstva koje traži odgovor za najbolji način prikazivanja imovine, obveza, kapitala i rezultata poslovanja u takvim okolnostima. U ovom članku autor obrazlaže, što je za računovodstvo poljoprivredne djelatnosti najbitnije, način utvrđivanja troškova proizvodnje, mogućnosti i metode računovodstvenog obuhvata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i način njihova iskazivanja u financijskim izvješćima.
  1. Uvod
  2. Priznavanje ulaganja u dugotrajnu imovinu, rashoda i prihoda
  3. Raspored troškova i obračun proizvodnje
  4. Osobitosti popisa (inventure) u poljoprivredi
  5. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje