Prijava poreza na dohodak građana za 2007.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Prijava poreza na dohodak građana za 2007.
Stranica:
206.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) i Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05., 96/06. i 68/07.) nisu svi građani – porezni obveznici dužni podnijeti poreznu prijavu. Plaćeni porez tijekom godine pri isplati plaće, mirovine, honorara, primitaka na temelju ugovora o djelu ili autorskom djelu, dividendi i udjela u dobitku (onih koji su ostvareni u godinama 2001.-2004.), najamnina (ako iznajmljivač nije u sustavu PDV-a) te ostali primitci koje u odredbama Zakona o porezu na dohodak prepoznajemo kao drugi dohodak), smatra se konačno plaćenim porezom i poreznu prijavu ne treba podnositi. No, poreznu prijavu može podnijeti svaki građanin ako uvidi da bi godišnji obračun pokazao preplatu poreza, zbog izravnanja, progresivnog oporezivanja ili korištenja neke od poreznih olakšica. Unatoč svemu tome, postoje i slučajevi kada se i navedeni primitci moraju prijaviti. Prema tome, podnošenju porezne prijave treba pristupiti oprezno jer bi konačni obračun mogao donijeti i neugodna iznenađenja. Zbog toga pročitajte ovaj članak.
  1. Temeljna obilježja poreza na dohodak
  2. Kako se oporezuje dohodak u RH
  3. Razlozi zbog kojih porezni obveznik može odlučiti podnijeti poreznu prijavu iako to nije obvezan učiniti
  4. Što treba znati o oporezivanju dohodaka da bi se mogla ispravno sastaviti porezna prijava
  5. Osobni odbitci
  6. Priznavanje izdataka po osnovi uplaćenih premija osiguranja
  7. Kako procijeniti isplati li se predati poreznu prijavu iako za to ne postoji obveza
  8. Kome se predaje porezna prijava
  9. Kako treba sastaviti poreznu prijavu
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi