Oporezivanje pri prijenosu gospodarske cijeline

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Oporezivanje pri prijenosu gospodarske cijeline
Stranica:
30.
Autor/i:
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Hashtags: