Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.
Stranica:
228.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008. u odnosu na 2007. nije promijenjena te će obrtnici i ostali obveznici plaćati doprinos u ovoj godini na temelju dviju osnova, u paušalnoj svoti te u postotku od dohotka, odnosno dobitka. Hrvatska obrtnička komora je za 2008. donijela novi "Izvadak" iz odluke o plaćanju doprinosa u paušalnoj svoti. Opširnije o svemu pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene - obveznici plaćanja
  2. Plaćanje doprinosa u paušalnoj svoti
  3. Plaćanje doprinosa po stopi od 0,40%
Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #KomorskeČlanarine, #Obrtnici