Dopuna porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti na obrascu DOH za 2007. - iskazivanje potpora za obrazovanje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Dopuna porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti na obrascu DOH za 2007. - iskazivanje potpora za obrazovanje
Stranica:
231.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Do zaključenja časopisa RRiF, br. 1/08. Ministarstvo financija nije donijelo Uputu o sastavljanju i podnošenju godišnje porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2007. godinu, niti je Vlada Republike Hrvatske donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu, no unatoč tome smo u prilogu časopisa br. 1/08. obradili detaljno prijavu na DOH-Z i DOH obrascu koju trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti. Zato u nastavku članka potanko pojašnjavamo koje olakšice, kako i pod kojim uvjetima mogu smanjiti ostvareni dohodak fizičkih osoba koje vode poslovne knjige, a koje proizlaze iz odredaba propisa o dohotku te Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu. Očekuje se još objava pravilnika kojim bi se propisali uvjeti i način provedbe potpore. Opširnije o tome pročitajte u nastavku članka.
  1. Uvodne napomene
  2. Koje olakšice smanjuju dohodak samostalnih obrtničkih djelatnosti
  3. Koje okakšice je bolje primijeniti
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi