Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)
Stranica:
237.
Autor/i:
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Poduzetnici pravne osobe koji su proizvodili ili prodavali proizvode i usluge navedene u Naredbi o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi praćenja (Nar. nov., br. 2/01. i 83/01.) bili su obvezni o svakoj promjeni cijene odnosno marže obavijestiti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. U listopadu 2007. došlo je do ukidanja navedene Naredbe pa želimo upozoriti na tu (pomalo neprimjetnu) činjenicu.
  1. Ukidanje naredbe
  2. Umjesto zaključka
Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine, #TržišteIPropisi