Pravo na doplatak za djecu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Pravo na doplatak za djecu
Stranica:
252.
Autor/i:
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Sažetak:
Doplatak za djecu je novčano primanje koje koristi roditelj ili korisnik doplatka za djecu radi uzdržavanja i odgoja djece. Pravo i visina doplatka za djecu utvrđuje se ovisno o visini ukupnog dohotka svih članova kućanstva korisnika dječjeg doplatka te o broju djece. Sredstva za financiranje doplatka za djecu osiguravaju se u državnom proračunu, a doplatak se isplaćuje mjesečno, i to u tekućem mjesecu za prethodni.
  1. Tko može biti korisnik prava na doplatak za djecu
  2. Uvjeti za ostvarenje prava na doplatak za djecu
  3. Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
  4. Podnošenje zahtjeva za stjecanje prava za doplatak za djecu
Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo