Zastara tražbina prema ZOO-u i nekim posebnim propisima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2008
Članak:
Zastara tražbina prema ZOO-u i nekim posebnim propisima
Stranica:
258.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Razlog postojanju instituta zastare je prije svega ostvarenje načela pravne sigurnosti. Naime, primjenom tog instituta zakonodavac želi pravni odnos koji je de facto prestao (jer nositelj subjektivnog prava – vjerovnik – zbog gubitka interesa, ili zbog nemara, nije pokušao namiriti svoje tražbine), radi pravne sigurnosti okončati i de iure. Ne zahtijeva li ovlaštenik nekog subjektivnog građanskog prava ostvarenje tog prava u zakonom određenom roku, izlaže se opasnosti da ga više ne će moći prisilno ostvariti. Autor u ovom članku daje prikaz zakonskih pretpostavki za zastaru pojedinih vrsta tražbina, razlaže zastarne rokove iz u praksi najprimjenjivanijih zakona te pojašnjava kada i kojim radnjama vjerovnik može spriječiti nastupanje zastare tj. kada nastupa prekid ili zastoj zastare.
  1. Uvodne napomene
  2. Razlikovanje zastare i prekluzije
  3. Prisilni karakter propisa o zastari i mogućnost odricanja od zastare
  4. Utjecaj zastare na tražbine osigurane valjanim upisom u javnim knjigama
  5. Zastara stvarnih prava
  6. Zastara sporednih tražbina
  7. Početak zastarijevanja i nastupanje zastare
  8. Vrijeme potrebno za zastaru
  9. Zastoj i prekid zastare
  10. Usporedni prikaz članaka novog i ranijeg Zakona o obveznim odnosima
Hashtags:
#Pravo, #ZOO