Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Primjena Zakona o porezu na dobit pri odvajanju dijela društva i Zakona o porezu na promet nekretnina
Hashtags: