Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni položaj isplaćenih naknada studentima rezidentima Francuske Republike - stanarina i porez po odbitku na usluge posredovanja
  • Porezni položaj potpora zbog elementarnih nepogoda
  • Porezni položaj dodjele Filmske nagrade za ljudska prava Amnesty Internationala Hrvatske na Motovun Film Festivalu - za pobjednike rezidente i nerezidente
  • Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora - suvlasništvo 1/2 idealnog dijela stana
  • Uporaba osobnog automobila u visini 1% od nabavne vrijednosti - bez troškova u vezi s korištenjem automobila
  • Dio osobnog odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora - priključci za struju, vodu, plin
Hashtags: