Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni položaj naknada u vezi sa softverom i porez po odbitku
Hashtags: