Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Stranica:
79.
Autor/i:
Sažetak:
    Prigovor na opomenu za dug doprinosa
  • Osnovica za obračun doprinosa za izaslane radnike
  • Utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za osiguranike s osnove osiguranja - pomorac
Hashtags: