Plaćanje doprinosa i poreza iz plaća izaslanih zaposlenika i pomoraca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Plaćanje doprinosa i poreza iz plaća izaslanih zaposlenika i pomoraca
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
Hashtags: