Obvezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Obvezno pravo
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Izmakla korist (čl. 189. ZOO-a)
  • Obnova (novacija) - pretpostavke (čl.348. ZOO-a)
  • Opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a)
  • Garancija za ispravno funkcioniranje prodane stvari - gubitak prava (čl. 507. ZOO-a)
Hashtags: