Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
97.
Autor/i:
Sažetak:
    Opozivanje punomoći (čl. 99. ZPP-a)
  • Prekid postupka (čl. 212. ZPP-a)
  • Presuda (čl. 325. ZPP-a)
  • Bitna povreda odredaba postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Revizija protiv rješenja (čl. 400. ZPP-a)
Hashtags: