Ovršni postupak

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Ovršni postupak
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
    Ovršna isprava (čl. 21. OZ-a)
Hashtags: