Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:
    Može li se obveza na sudjelovanje člana dru štva nadomjestiti deklaratornom pre sudom
Hashtags: