Matične evidencije o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.1999
Članak:
Matične evidencije o osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec. i prof.
Sažetak:
Hashtags: