Pravo tržišnog natjecanja

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Pravo tržišnog natjecanja
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
    Zabluda reklamom "kozmetika poznate marke" bez naznake da je riječ o staroj robi odnosno o preostaloj neprodanoj robi
  • Odgovornost ponuditelja usluga za povredu prava od strane dizajnera / vlasnika internetske stranice
Hashtags: