Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 1.2007
Članak:
Radno pravo
Stranica:
114.
Autor/i:
Sažetak:
    Diskriminacija kod zapošljavanja - teret dokaza i naknada štete
Hashtags: