RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Oporezivanje plaća po sudskoj presudi
  • Plaćanje poreza i doprinosa jedinica lokalne samouprave na proračunska davanja fizičkim i pravnim osobama za realizaciju programa u kulturi
  • Izdatci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja (dopunsko, dodatno i privatno)
  • Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja - najmodavatelj građanin i priznavanje pretporeza
  • Dohodak od otuđenja nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine
  • Porezni tretman isplate naknade radniku po sudskom rješenju o privremenoj mjeri

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)