RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

    Zastara prava na utvrđivanje poreznih obveza
  • Vođenje poslovnih knjiga obveznika poreza na dobit u inozemstvu na stranom jeziku i u stranoj valuti nije u skladu sa zahtjevima važećih propisa u RH

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)