RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 2.2007
  • Članak:Obvezno pravo
  • Stranica:118.
  • Autor/i:

Sažetak:

    Oblik ugovora (čl. 67. ZOO-a)
  • Ustupanje tražbine ugovorom - kamate (čl. 437. ZOO-a)
  • Kupoprodajna - cijena (čl. 462. ZOO-a)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)