Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
65.
Autor/i:
Sažetak:
    Obračun PDV-a na inozemnu uslugu najma linije za prijenos programiranih podataka
  • Oporezivanje časopisa e-Kids
Hashtags: