Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Stranica:
68.
Autor/i:
Sažetak:
    Katolička crkva kao vjerska zajednica nije obveznik poreza na dobitak
Hashtags: