Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
72.
Autor/i:
Sažetak:
    Osiguranje plaćanja mogućeg carinskog duga kod puštanja u slobodan promet plovila namijenjenih za obavljanje gospodarske djelatnosti chartera
  • Predstavka (carinske olakšice)
  • Uvoz kontejnera kao predmeta kućanstva
  • Izmjene carinskih propisa što uređuju institute oslobođenja od plaćanja carine
  • Pritužba na postupanje Carinarnice K. pri provedbi carinskog postupka
  • Prigovor na carinjenje građevinske stolarije
  • Uvoz kombi vozila kao predmeta kućanstva
  • Unošenje mrtvih primjeraka životinja i lovačkih trofeja iz inozemstva
  • Izvoz kulturnih dobara
Hashtags: