Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezno oslobođenje pri nabavci i uvozu etilnoga alkohola u svrhu reprodukcije
  • Povrat posebnog poreza na izvezenu instant kavu
  • Oporezivanje posebnim porezom na luksuzne proizvode na satove sa kućištem od običnih kovina koji sadrže umetke od plemenitih kovina
  • Evidentiranje ukradenih markica na Obrascu
  • Oporezivanje vozila posebnim porezom
  • Uvoz pržene kave u RH
Hashtags: