Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:
    Tumačenje odredaba Zakona o gradnji
  • Upis konobe u zemljišne knjige i dobivanje dozvole za obavljanje djelatnosti
  • Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe ovlaštene za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  • Obveza osiguranja parkirnih mjesta na građevnoj čestici i etažiranje nekretnine
  • Mogućnost promjene nadležnosti za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole
  • Parcelacija zemljišta koje nije građevinsko
Hashtags: