Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
88.
Autor/i:
Sažetak:
    Stjecanje vlastitih dionica (čl. 233. ZTD-a)
  • Odštetni zahtjevi u korist društva (čl. 453. ZTD-a)
Hashtags: