Mjenično pravo

Časopis: Pravo i porezi - 3.2007
Članak:
Mjenično pravo
Stranica:
89.
Autor/i:
Sažetak:
    Bjanko mjenica - naknadno ispunjenje (čl. 16. ZM-a)
Hashtags: